miércoles, 23 de mayo de 2012

Les dents permanents - Anatomia dental

Les dents permanents (dents adultes o dents definitives) succeixen a la serie de les dents primaries i estan destinats normalment a perteneixen en la boca per a tota la vida. Son entorn de 32, huit incisius, quatre canins, huit premolares i dotze moles (inclosos les quatre dents de la sabiduria). Les premolares substituixen a les moles primaries, mentres que les moles adultes apareixen en una posicio posterior sobre l'arc alveolar, no substituint a ningu de les dents primaries.

La substitucio de les dents de llet començament cap a l'edat dels 6 anys i se fa de manera progressiva. El chiquet està llavors en periodo de denticio mixta que dura per varis anys. Cap a l'edat de 12 anys, tots les dents adultes deurien haver substituit a les dents primaries. Les terceres moles, o les dents de la sabiduria, completaran la seua formacio a l'edat de 18 anys aproximadament, pero tal volta mai ixquen i perteneixen incrustades.

L'erupcio d'una dent pot ser interromput per la falta d'espai, lo que crega un destorp dental o una maloclusió. Esta situacio pot ser tractat en aparats ortopedics.

A voltes hi ha esterilitat de les dents permanents, lo que vol dir l'absencia de formacio de les dents. Aço arriba, en particular, en les dents de la sabiduria, i tambe a voltes en els incisius o en les premolares. En algunes situacions d'esterilitat, la dent primaria corresponent no cau i seguix estant present en la boca.


http://www.consultorio-odontologico.com/Anatomia/dientes-permanentes.html

1 comentario:

  1. Tinc un dubte, qué significa que el xiquet està llavors en periodo de denticio mixta?

    ResponderEliminar